Despre Pompele de căldură

Pompa de căldură (PC) este o instalaţie, care transformă energia potenţială a pămîntului, a apelor, sau a aerului, în energie termică utilizată pentru încălzirea apei şi a spaţiului, precum şi pentru răcirea spaţiului. PC dispune de un coeficient înalt de conversie a energie, în comparaţie cu sistemele convenţionale de încălzire. 

фото Тепловые насосы

Pompa de căldură permite asigurarea atît a necesităţilor de încălzire, pe timp de iarnă, precum şi a celor de răcire a spaţiului, pe timp de vară.

Principiul de funcţionare al pompei de căldură este următorul:

Agentul termic, circulînd prin conturul extern al instalaţiei (pentru instalaţia "sol-aer" sau "sol-apă", este vorba de ţevi îngropate în pămînt), preia căldura de potenţial jos. Încălzidu-se cu doar cîteva grade, acesta nimereşte într-un schimbător de căldură, cedîndu-i căldura acumulată conturului secundar, de freon. În circuitul secundar, freonul se evaporă datorită căldurii primite de la circuitul extern. Vaporii de freon trec printr-un compresor, care creează presiune. În rezultatul creşterii presiunii, pentru acelaşi volum, temperatura freonului se majorează simţitor, iar trecînd prin condensator, căldura rezultată se transmite  apei din conturul intern, adică conturul de încălzire/răcire a spaţiului şi a apei.

Schema funcţionării Pompei de Căldură

фото Тепловые насосы

1 – condensator, 2 – clapetă de acceleraţie, 3 – vaporizator, 4 – compresor

Astfel, pentru funcţionarea pompei de căldură este nevoie de energie electrică pentru alimentarea compresorului şi a pompelor de circuit. În funcţie de tipul PC, relaţia dintre energia electrică consumată şi energia termică produsă, numită coeficient de eficienţă, este mai mare de 3.

După tipul agentului termic din circuitele interne PC se clasifică în următoarele tipuri: "sol-apă", "apă-apă", "aer-apă", "aer-aer". Alegerea tipului concret de Pompă de Căldură are loc în dependenţă de condiţiile de exploatare şi solicitările Beneficiarului.