Noutăți

Sisteme Drain Back

01.05.2013

Una din cele mai fiabile soluţii de protecţie a instalaţiei solare poate fi considerat sistemul DrainBack. Popularitatea sistemului DrainBack, în special în ţările cu experienţă în valorificarea energiei solare (SUA, Germania, Spania, etc.), se datorează simplităţii acestuia, şi a faptului că funcţionează independent fără a necesita monitorizare din partea consumatorului.

Expresia DrainBack provine din limba engleză şi înseamnă scurgere înapoi. Instalaţia solară de tip drainback este un sistem proiectat şi montat astfel, încît să permită scurgerea gravitaţională a agentului termic, într-un rezervor special, amplasat într-un loc ferit de îngheţ. Scopul realizării unui astfel de sistem este protecţia instalaţiei solare de supraîncălzire şi de îngheţ, în cazul nefuncţionării pompei de circulaţie.

Sistemul drain-back prezintă mai multe avantaje:

- nu exista pericolul de supraîncălzire a boilerului solar, precum şi a agentului termic, deoarece pompa de circulaţie oprindu-se, acesta se scurge în rezervorul drain-back

- agentului termic din circuitul solar nu i se schimbă vîscozitatea (prin apariţia cristalelor de gheaţă pe timp de iarnă, sau prin evaporarea apei pe timp de vară), pentru ca dacă sistemul nu funcţionează, agentul termic se scurge în rezervor.