Colectoare solare cu tuburi vidate Apricus:

Cea mai eficientă soluţie de conversie termică a energiei solare este utilizarea colectoarelor cu tuburi vidate, cu randament înalt, produse de compania americană Apricus Solar Co. Ltd., cu o experienţă de peste 20 de ani în acest domeniu. Colectoarele cu tuburi vidate Apricus transformă energia solară în energie termică. Aceasta poate fi utilizată pentru încălzirea apei menajere, încălzirea piscinei, încălzirea spaţiului, precum şi în procese tehnologice, inclusiv producerea aburului tehnic şi răcirea industrială. În calitate de reprezentant oficial şi distribuitor exclusiv, compania “AGS GRUP”SRL / ”SOLARATERM” oferă în Republica Moldova următoarele colectoare solare cu tuburi vidate Apricus:
  
                              

 AP-10:  (fişa tehnică)                     AP-20(fişa tehnică)                                                AP-30(fişa tehnică)

Specificaţie tehnică

Model AP-10 tuburi AP-20 tuburi AP-30 tuburi
Lungimea tuburilor 1800 mm
Lungimea colectorului 2005 mm
Grosimea colectorului 136 mm
Lăţimea colectorului 796 mm 1496 mm 2196 mm
Puterea nominală 650 W 1296 W 1944 W
Suprafaţa de apertură 0,94 m2 1,88 m2 2,83 m2
Suprafaţa totală 1,57 m2 2,96 m2 4,35 m2
Diametrul tubului exterior 58 mm
Diametrul tubului interior 47 mm
Grosimea sticlei 1,6 mm
Nivelul de vidare <5x10-3Pa
Presiunea maximă de lucru 0,8 MPa
Greutatea 34,8 kg 63,6 kg 95 kg
Volumul antigelului în colector 290 ml 520 ml 710 ml
Acreditare Drainback Da Da Da
 

Construcţia colectorului solar cu tuburi vidate Apricus                                                      

Colectorul solar AP este compus din 4 părţi principale:

Evacuated Tube (ET) – Tubul Vidat

Absoarbe energia solară, convertind-o în căldură.
Vacuumul dintre straturile din sticlă funcţionează ca o izolaţie etanşă,

prevenind pierderile de căldură (efectul de „termos”).

Heat Pipe (HP) – Tubul Termic

Tubul din cupru, care transmite căldura acumulată de tubul vidat către agentul termic din colector. 

Manifold - Colector

Cutia izolată în care are loc preluarea, de către agentul termic, a căldurii produse din conversia energiei solare. Constructiv este compusă din două tuburi din cupru unite cu o tijă de contact uscat, în care este introdus condensatorul tubului termic.

 Mounting Frame – Carcasa de montare

Cadrul metalic utilizat pentru montarea simplă şi eficientă a colectorului solar pe orice tip de acoperiş.

Instalaţia solară Apricus

 O instalaţie solară de preparare a apei calde menajere conţine următoarele echipamente: colectoare solare; dispozitive de stocare a căldurii solare (vase de acumulare); reţea de conducte pentru transportul şi distribuţia căldurii solare la consumator (circuit solar - ţevi, pompa de ciculaţie, filtru de impurităţi, armături de umplere/golire a instalaţiei, fluid caloportor, etc); elemente de automatizare a întregului proces de producere, stocare, transport şi distribuţie a căldurii solare (controller, senzori); aparatura şi dispozitive de siguranţă şi control (termomanometre, manometre, supape de suprapresiune, supape de sens, vană termostatică de amestec, debitmetru, contor de apă etc).

Funcţionarea instalaţiei solare                        

Pasul 1:  Stratul absorbant al tubului vidat atrage radiaţia solară şi o transformă în energie termică. 

Pasul 2:  Aburul creat în tubul termic transmite căldura agentului termic din colectorul solar. 

Pasul 3: Pompa de circulaţie mişcă agentul termic prin circuitul solar pentru a prelua căldura din colector şi a o ceda apei din boilerul solar.

Pasul 4: Căldura este preluată din boilerul solar atunci când este nevoie, pentru a prepara apa caldă menajeră, încălzi locuinţa, etc.

Un controller specializat analizează temperaturile din casă şi din instalaţie şi reglează deschiderea automată a valvelor şi pornirea pompei de circulaţie a agentului termic atunci când este nevoie.

 Click pentru video – Funcţionarea instalaţiei solare Apricus

Avantajele instalaţiei solare cu tuburi vidate APRICUS:

  • Energia solară este gratuită, nepoluantă şi practic inepuizabilă;
  • Colectorul solar Apricus poate fi utilizat în diverse aplicaţii: preparare apă caldă menajeră, aport la încălzire spaţii, piscine, procese tehnologice, răcire industrială, etc.;
  • Instalaţia solară Apricus asigură circa 50-80% din necesarul anual de apă caldă menajeră;
  • Tuburile vidate Apricus permit urmărirea pasivă a soarelui, acumulînd cu 40% mai multă energie decît alte tipuri de colectoare;
  • Colectorul solar Apricus funcţionează eficient şi în condiţii de vreme rece sau posomorâtă, este rezistent la temperaturi extreme şi condiţii meteo nefavorabile.
  • Instalaţia solară Apricus poate fi conectată la sistemele existente de încălzire a apei, a spaţiului, a piscinelor, etc., se montează pe toate tipurile de acoperiş, este estetică ca design, comodă pentru instalare şi exploatare;
  • Instalaţia solară Apricus funcţionează autonom şi nu necesită supraveghere sau întreţinere, este protejată anti-îngheţ, anti-grindină şi anti-stagnare;
  • Colectorul solar Apricus are o garanţie de 15 ani şi o perioadă de exploatare de minim 25 ani;
  • Colectorul solar Apricus suportă fără consecinţe negative supraîncălzirea, fiind pe larg utilizat în instalaţiile de tip drain-back;
  • Calitatea colectoarelor solare Apricus este recunoscută internaţional.

  Avantaje Constructive ale colectoarelor solare Apricus cu tuburi vidate:

Eficienţa Tuburilor Vidate

Spaţiul dintre cele 2 straturi ale tubului este vidat, creîndu-se  un efect de „termos”, care menţine căldura acumulată fără pierderi. Caracteristica izolatorie a tuburilor vidate sporeşte gradul de utilitate a colectorului în condiţiile climaterice reci existente în Moldova.  În plus, tuburile vidate au o acoperire selectivă, ceea ce le oferă tuburilor calităţi deosebite în absorbţia energiei solare, 92-93% din energie fiind absorbită, iar restul 7-8% reflectată

Vacuumul din tuburile vidate este un izolator extraordinar, reducînd esenţial pierderile de căldură, ceea ce măreşte eficienţa conversiei termice pentru temperaturi ridicate ale apei şi în condiţiile temperaturilor externe scăzute.

 PassiveTracking

Suprafaţa absorbantă sferică a tuburilor vidate, le permite să urmărească soarele într-un mod pasiv, fără necesitatea vreunui mecanism de tracking. Aceasta permite o expunere optimă la radiaţia solară între orele 5ºº şi 17ºº, acoperind conversia termică zilnică la maximum. Tuburile vidate Apricus, primesc cu >20%  mai multă energie solară, decît o suprafaţă plană, transformînd-o în energie termică.

Urmărirea pasivă a soarelor, permite instalarea colectoarelor cu tuburi vidate la Est sau Vest, fără mari reduceri de productivitate. O analiză efectuată în Sydney, Australia, cu un colector solar Apricus AP-30, a demonstrat reduceri de doar 5% pentru orientarea la NE sau NW, şi de 16% pentru orientarea la E sau la W (reducerea poate varia în diferite regiuni). Acest lucru oferă un grad înalt de flexibilitate în alegerea amplasării colectorului solar pe acoperişul casei.

Tubul Vidat şTubul Termic

În colectorul solar Apricus, tubul termic este amplasat diferit, faţă de alte produse existente pe piaţă. În loc să fie amplasat în centrul tubului vidat, cu aripioarele de transfer de căldură radiind pereţii din sticlă, tubul termic este lipit direct de peretele din sticlă, exact în locul în care luminează soarele. Aripioarele din aluminiu, ca şi tubul termic sunt strîns lipite de peretele tubului vidat, prin o serie de clipse speciale. Această caracteristică constructivă diferită, este foarte importantă, deoarece, în timp, la temperaturi înalte, aripioarele din aluminiu se înmoaie şi aceste clipse asigură, contactul rigid necesar pentru o performanţă optimă. 

Construcţia colectorului

Ţevile din interiorul colectorului Apricus seria AP sunt construite pentru fiabilitate. Fluctuaţii mari ale temperaturilor de lucru, cauzează dilatarea şi contractarea metalului, care, în combinaţie cu presiunea înaltă, pune la o încercare serioasă punctele de conexiune. Spre deosebire de majoritatea colectoarelor existente pe piaţă, care au cîte 2 puncte de conexiune pentru fiecare tub termic (60 pentru un colector cu 30 tuburi), colectorul Apricus are o construcţie formată din 2 ţevi paralele conectate printr-o serie de teci de tip „uscat”, care nu penetrează ţevile din cupru. Asta înseamnă că colectorul are doar 4-6 puncte de sudură în total, (în dependenţă de configuraţia intrărilor/ieşirilor), avînd o construcţie extrem de fiabilă, capabilă să reziste rigorilor exploatării în regim intensiv de lucru, inclusiv în istalaţii de tip „drain-back”.

Rezistenţa la intemperii

Exploatarea colectorului solar presupune rezistenţa tuturor componentelor acestuia la condiţiile meteo nefavorabile, de la călduri extreme şi radiaţie UV în deşert, pînă la condiţii severe de îngheţ. Colectoarele solare Apricus sunt pregătite să facă faţă tuturor condiţiilor naturii. Un exemplu elocvent sunt capacele tuburilor vidate, făcute din cauciuc siliconat, care, spre deosebire de capacele din plastic, sunt foarte durabile, rămînînd flexibile la limite extreme de temperatură şi deosebit de rezistente la razele ultraviolet.