Cazane pe combustibil solid

Zplynovací kotle na dřevo

Cazane ecologice cu gazificare, pe lemn

Sunt construite pentru arderea lemnului pe principiul gazificării prin generator, utilizându-se un ventilator de tiraj ( S ), care aspiră gazele de ardere din cazan, sau utilizându-se un ventilator de compresie care insuflă aerul de combustie în cazan.

Corpul cazanelor este fabricat prin sudarea unor table din oţel de calitate, cu grosimi între 8 şi 3 mm. Este format din gura de alimentare cu combustibil ( 6 mm), care în partea inferioară este prevăzută cu un suflai de ardere cu orificiu longitudinal pentru circulaţia gazelor de ardere. Spaţiul de ardere completă de sub ea este prevăzut cu piese ceramice de fasonare, care permit arderea ideală a tuturor substanţelor combustibile, cu un randament înalt pentru o ardere ecologică. În partea din spate a corpurilor cazanelor se află un canal vertical de gaze, prevăzut în partea superioară cu o clapă de reţinere. Partea superioară a canalului de gaze este prevăzută cu o gură de tiraj pentru racordare la coşul de fum.

ATMOS Kombi

Cazane cu gazefiere, pe cărbune brun şi pe lemn

Sunt construite pentru arderea lemnului şi a cărbunelui brun, pe principiul generatorului de gazefiere, utilizându-se un ventilator de tiraj ( S ), care absoarbe gazele de ardere din cazan.

Corpul cazanelor este fabricat ca un întreg sudat, din table din oţel de calitate, cu o grosime de la 6 până la 3 mm. Este format sin două camere suprapuse, cea superioară servind ca alimentator cu combustibil, iar cea inferioară ca cenuşar şi cameră de ardere. Între ele este amplasat un nou grătar rotativ, protejat prin brevet, care permite gazefierea perfectă a cărbunelui şi a lemnului, fiecare separat sau combinate şi îndepărtarea simplă a cenuşii. În partea din spate a cazanelor se află un canal oblic de fum, prevăzut în partea superioară cu o clapă de reţinere. Partea superioară a canalului de fum dispune de o gură de tiraj pentru racordare la coş de fum.

D15P, D20P

Cazane ATMOS ecologice şi complet automate, pe peleţi

Sunt construite pentru arderea perfectă a peleţilor, în aşa fel încât pe partea stângă sau pe cea dreaptă a cazanului, în funcţie de necesităţile beneficiarului, este încorporat un arzător pe peleţi care, în mod complet automat, prin intermediul unui conveier-melc, se alimentează cu peleţi din rezervor. Rezervorul de combustibil poate fi amplasat lângă cazan sau într-o încăpere învecinată şi poate avea o mărime arbitrară (standard 250, 500 sau 1000 l). Frecvent, ca rezervor de combustibil, se foloseşte o zonă din centrala termică, care acordă suficient spaţiu pentru tot sezonul rece.

Exploatarea propriu-zisă a arzătorului funcţionează complet automat. În cazul în care arzătorul primeşte comanda de start, sau apare necesitatea de a încălzi, conveierul toarnă peleţi în suflaiul arzătorului, care prin intermediul spiralei incandescente îi aprinde singur. După ce aprinderea peleţilor este suficientă, arzătorul trece la randamentul reglat, pe care îl menţine până când sistemul este încălzit. Apoi arzătorul se opreşte şi peleţii continuă să ardă în camera arzătorului sau arderea se înăbuşe complet. Astfel arzătorul este pregătit pentru un nou start. În caz de nevoie, întreg ciclul se repetă continuu.

Randamentul cazanului şi alte funcţii ale arzătorului sunt comandate prin reglaj electronic, care permite adaptarea funcţionării cazanului la condiţiile concrete ale întregului sistem. Alimentarea cu combustibil, curăţarea camerei de ardere şi îndepărtarea cenuşii se fac, o dată la 1 - 30 zile, în funcţie de calitatea peleţilor. Pentru a mării confortul încălzirii şi pentru a minimaliza timpii de deservire, în caz de nevoie, cazanul poate fi dotat cu un sistem automat de îndepărtare a cenuşii.

Avantajul mare al cazanelor noastre pe peleţi D15P. D20P, D30P şi D45P este şi faptul că în cazul în care scoatem arzătorul din cazan şi îl înlocuim cu capac, în caz de nevoie, este posibilă  utilizarea pentru încălzire şi a lemnelor. Datorită acestor caracteristici, aceste cazane sunt la fel de confortabile, din punct de vedere al deservirii şi al caracteristicilor de utilizare, ca cele pe gaz metan, pe propan butan sau pe petrol lampant. Însă, principalul avantaj, diferit de gazul metan sau de petrol lampant, este acela că se ard surse regenerabile de energie.

Cazanul ecologic pentru încălzire autonomă Galmet EKO-GT KWP

Cazanele din oţel Galmet ECO GT-KWP sunt destinate pentru încălzirea autonomă a caselor de locuit şi a clădirilor industriale, utilizînd în calitate de combustibil principal: pellet-ul, granulele de cărbune, cocs, lignit, lemn, brichet, ş.a.

Экологический низкотемпературный котел отопления EKO-GT KWP

Temperatura maximă a agentului termic din circuitul de încălzire nu trebuie să depăşească 95°С. Acest tip de cazane poate fi uitilizat în siteme de încălzire de temperatură joasă, atît în cele cu circuit deschis, cît şi în cele cu circuit închis.

Combustibilul de bază: pellet, granule de cărbune cu diametrul de 8-25 мм, amestec de granule (max. 25мм) şi praf de cărbune, în proporţia de 1:2.

Combustibil alternativ: granule de cărbune cu dimensiunile de 8-31,5 мм şi 16-31,5 мм.

Puterea cazanului este direct proporţională cu valoarea energetică a combustibilului utilizat..

Buncherul pentru combustibil, împreună cu dozatorul de tip şnec melcat, poate fi montat atît pe partea stîngă, cît şi pe partea dreaptă a cazanului. Buncherul este dimensionat astfel, încît să asigure o autonomie a arderii de pînă la 7 zile.

Construcţia arzătorului cu retortă specială permite reducerea la minimum a deservirii în timpul exploatării cazanului. Deservirea constă în completarea combustibilului în buncher şi evacuarea cenuşii din cazan.

Simplitate în exploatare - dispozitivul electronic automat asigură funcţionarea economă a cazanului, minimizînd consumul de combustibil şi reducînd cheltuielile de încălzire cu circa 20%. Acesta permite programarea funcţionării cazanului în regim săptămînal, cu acordarea priorităţii preparării ACM. Regulatorul electronic permite dirijarea cu trei pompe: circuitul de încălzire, circuitul de preparare ACM şi recirculare. Cazanul este dotat cu senzor de temperatură a mediului ambiant.

Situaţiile de avarie (lipsa curentului electric, lipsa combustibilului, etc.). În cazul apariţiei situaţiilor de avarie este necesară demontarea deflectorului, montarea grătarului pentru utilizarea cazanului în regim simplu de lucru, cu arderea directă a lemnului şi cărbunelui.

Dotarea cazanului: perie pentru curăţirea canalelor convective; cociorvă pentru curăţirea canalelor convective; vătrai pentru curăţirea periţilor focarului; cutie pentru cenuşar.

Recomandări pentru dimensionarea cazanelor:

Tipul cazanului Putere nominală, kW Caracteristicile spaţiului încălzit
Înălţime, m Suprafaţă, m2 Volum, m3

ECO GT-KWP 25

25 2,5 170 - 200 425 - 500

ECO GT-KWP 30

30 2,5 200 - 250 500 - 625


Tabelul oferă referinţe generale, care pot varia în funcţie de izolaţia termică a clădirii, regimul de temperatură, etc.

Cazanele KWP 17 şi KWP 25  conţin camera de ardere, cămaşa de apă, nodul convectiv din 6 convectoare, şi coşul de evacuare a fumului cu grilă de reglare a tirajului. Cazanele KWP 30, KWP 40 şi KWP 50  mai au un canal de fum în plus, cu cămaşă de apă. Corpul extern al cazanului este unit cu cel intern.

Cazanele sunt dotate cu blocul de automatizare «PERFEKT», care dirijează funcţionarea cazanului în regim autonom, precum şi cu un senzor de temperatură a mediului ambiant.

Specificaţia tehnică:

  Caracteristici Unitate de măsură
EKO-GT KWP
1 Puterea nominală
kW 17 25 30 40 50
2 Diapazonul de putere
kW 518 526 533 944 952
3 Combustibilul de bază   pellet, granule de cărbune 825 мм
4 Volumul buncherului dm3 250
5 Volumul cămăşii de apă
dm3 63 71 88 100 120
6 Suprafaţa schimbătorului de căldură
m2 2,1 2,8 3,6 4,3 5,2
7 Suprafaţa de încălzire
m2 170  250  300 400  500
8 Greutatea împreună cu buncherul
kg 350 382 450 500 560
9 Tirajul coşului de evacuare a fumului
Pa 2022 2025
10 Înălţimea minimă a hogeacului
m 5 6
11 Diametrul hogeacului
mm 140 х 140 140 х 210 210 х 210
12 Diapazonul temperaturilor de lucru
4095 5095
13 Randamentul % 81,1 82 84 85
14 Temperatura gazelor de ardere
88205 80195
15 Conexiunile tur-retur
" 1,5 2
16 Presiunea de lucru
MPa 0,12
17 Energia consumată de regulatorul electronic
W 4
18 Energia consumată de ventilatorul de tiraj
W 540 1080
19 Puterea dozatorului de combustibil
W 150
20 Tensiunea de alimentare
V ~230 / 50 Hz
21 Grătar din fontă (funcţionare de alternativă)
lungime,mm 420 420 420 420 480
cantitate,buc 11 12 12 15 20

 

Descrierea construcţiei cazanului:

Cămaşa de apă a cazanelor KWP 17 şi  KWP 25 (17 kW şi 25 kW)

Cazanele de încălzire de tipul KWP sunt produse din oţel special rezistent la ardere. Camera de ardere are o grosime de 5mm. Corpul cazanului este realizat din oţel cu grosimea de 4mm. Drumurile de fum sunt construite astfel, încît să poată fi curăţite prin uşa din parte frontală a cazanului.

Construcţia cazanului permite transmiterea eficientă a căldurii gazelor de ardere către cămaşa de apă

Cămaşa de apă a cazanelor KWP 30 , KWP 40 , KWP 50

Cazanele de încălzire de tipul KWP sunt produse din oţel special rezistent la ardere. Camera de ardere are o grosime de 5mm. Corpul cazanului este realizat din oţel cu grosimea de 4mm. Drumurile de fum sunt construite astfel, încît să poată fi curăţite prin uşa din parte frontală a cazanului.

Construcţia cazanului permite transmiterea eficientă a căldurii gazelor de ardere către cămaşa de apă

Uşele cazanului

Constructiv cazanul dispune de tre uşi de acces: pentru curăţire, pentru alimentare şi aprindere, şi pentru evacuarea cenuşii. Toate uşile sunt izolate cu plită din beton, pentru a evita încălzirea acestora.

Конструкцией котла предусмотрены верхняя дверца очистки, дверца камеры горения и дверца пеплосборника. Все дверцы снабжены изоляционной плитой, исключающей их нагрев.

Cazanul universal Galmet GT-KW, GT-KWR

Cazanele din oţel Galmet ECO GT-KWP cu încărcare manuală a cobustibilului, sunt destinate pentru încălzirea autonomă a caselor de locuit şi a clădirilor industriale, utilizînd în calitate de combustibil principal: lemnul, brichetele, cărbunele ş.a.

Экологический низкотемпературный котел отопления GT-KW, GT-KWR

Specificaţia tehnică a cazanelor GT KWR  и GT KW:
Caracteristici U.M.  
Tipul cazanului
  KW KWR KW KWR KW KWR
Puterea nominală
kW 10 11 15 17 20 22
Suprafaţa focarului
1.0 1.2 1.5 1.7 2.1 2.3
Greutatea cazanului
кг 150 166 196 210 270 280
Tirajul hogeacului
Pa 22
Secţiunea hogeacului
mm 140 х 210
Diapazonul temperaturilor de lucru
5095
Randamentul % 77 78 79 79 79 80
Temperatura gazelor de ardere
250
Conexiunile tur-retur
" 1,5
Presiunea de lucru
MPa 0,12
Energia consumată de regulatorul electronic W 4
Energia consumată de ventilatorul de tiraj
W 50?95
Înălţimea cazanului
mm 1020 1110 1260
Lăţimea cazanului
mm 410 410 500
Adîncimea cazanului
mm 790 870 870
Grătarul din fontă
Lungime ,mm 420   420   370  
Cantitate, buc 11   9   9  

 

Tipurile de combustibil de bază GT KWR и GT KW:

- cărbune
- brichet
- lemn

Setul cazanului cuprinde:

- perie pentru curăţirea drumurilor de fum
- vătrai pentru curăţirea camerei de ardere
- termomanometru
- cenuşar

Dispozitive adiţionale:

- regulator de tiraj
- bloc electronic de automatizare (în set cu ventilator de tiraj):

электронный блок управления

La utilizarea blocului electronic de automatizare, arderea se menţine automat, exploatarea constă în alimentarea cazanului cu combustibil.